onlin-etaxi․am +374 77 27-82-94

  
Ծառայությունների սակագներ
Մարդատար

(4-նստատեղ) 

Պատվերի մինիմալ արժեքը 600 դրամ
1 կմ-ի գինը քաղաքային 100 դրամ/կմ
միջքազաքային 120 դրամ/կմ
Պատվիրատուինսպասելուցարաջին  10 րոպեն
(ժամանակը հաշվվում է մեքենաի հասցեին հասնելու պահից,
Նախնական պատվերի դեպքում մեքենաի պատվիրման ժամը)
անվճար
Սպասելավարձ 1 ժամը 1200 դրամ/ժամ

 
 

«Մինիվեն/Միկրոավտոբուս»

 (6-նստատեղ)

Պատվերի մինիմալ արժեքը 900 դրամ
1 կմ-ի գինը 150 դրամ/կմ

Պատվիրատուին սպասելուց արաջին10 րոպեն

(ժամանակը հաշվվում է մեքենաի հասցեին հասնելու պահից,
Նախնական պատվերի դեպքում մեքենաի պատվիրման ժամը)
անվճար
                                                           Սպասելավարձ 1 ժամը                                                                                       
 
  1800 դրամ/ժամ

 

Օդանավակայան   «Զվարթնոց»
Մարդատար
(4-նստատեղ)

Պատվերի մինիմալ արժեքըմինչև 15 կմ 2000դրամ
1 կմգինը 100 դրամ./կմ
Պատվիրատուին սպասելուց արաջին10 րոպեն
(ժամանակը հաշվվում է մեքենաի հասցեին հասնելու պահից,
Նախնական պատվերի դեպքում մեքենաի պատվիրման ժամը)
անվճար
Սպասելավարձ1ժամը 1200 դրամ./ժամ

 

Օդանավակայան   «Զվարթնոց»
«Մինիվեն/Միկրոավտոբուս»
 (6-նստատեղ)

Պատվերի մինիմալ արժեքըմինչև 15 կմ 3000 դրամ
1 կմ-ի գինը          100 դրամ./կմ
Պատվիրատուինսպասելուցարաջին10 րոպեն
(ժամանակը հաշվվում է մեքենայի հասցեին հասնելու պահից,
Նախնական պատվերի դեպքում մեքենայի պատվիրման ժամը)
անվճար
Սպասելավարձ1ժամը 1800 դրամ./ժամ

 

Թբիլիսի (քաղաք, օդանավակայան)
Մարդատար

(4-նստատեղ)   

                                                                            35000 դրամ                                                                               

                                                       
Թբիլիսի (քաղաք, օդանավակայան)
«Մինիվեն» 

(6-նստատեղ)   
                                                               
                                                                4
5000 դրամ                                       
                                   

Տուրիստական  ուղեվորափոխադրումնե